آموزش قفل گذاری روی سی دی با CdShieldSe

 

ینک نوبت به تنظیمات فایل می رسد . از گزینه ی را انتخاب نمایید . با انتخاب STEALTH MODE امنیت فایل شما در مقابل ویرایش و تغییرات بالا می رود . البته در پاره ای از موارد انتخاب این گزینه باعث صدمه زدن به فایل EXE می گردد . با انتخاب گزینه ی MESSAGE EROR ON ILLEGAL COPY خطائی برای کپی غیر مجاز سی دی بر روی فایل EXE می توانید در نظر بگیرید . این پیغام زمانی ظاهر می گردد که شخصی اقدام به کپی غیر مجاز فایل بروی هارد خود نمایید . اگر گزینه ی CD-KEY REQUEST


فعال باشد در هنگام لود شدن سی دی یک کد فعال سازی از کار بر خواسته می شود . که در صورت اشتباه وارد کردن آن ، کار بر دسترسی به برنامه ی اصلی را نخواهد داشت .

 

به دو حالت می توان روی فایل EXE قفل گذاری کرد . حالت و حالت .

حالت : در این حالت اگر فایل EXE روی هارد کپی شود اجرا نخواهد شد . و پیغام اورجینال نبودن سی دی ظاهر می گردد . همچنین اگر در این حالت سی دی اورجینال داخل دریوا سی دی رام نیز باشد فایل بعد از کپی شدن روی هارد اجرا نخواهد شد .

حالت : اگر حالت Protection STD انتخاب شود در صورت کپی فایل EXE بعد از کپی روی هارد به درستی عمل خواهد کرد که سی دی اورجینال در درون سی دی رام قرار گیرد .

 

در آخر بر روی کیلک نمایید . در صورت مشاهده Protected Successfully ! روی گزینه ی کیلیک نمایید .

 

مرحله ی دوم :

در این مرحله شما فایل In Crack شده را همراه با سایر اطلاعات به فایل Image منتقل کرده و در نهایت فایل Image را قفل گذاری خواهید نمود .

برای این منظور از نزم افزار Ultra Iso را اجرا کنید .

بعد از باز شدن نرم افزار Ultra Iso به محل ذخیره شدن فایل InCrack شده بروید . همانطور که در عکس پایین مشاهده می کنید در محل ذخیره شدن فایل InCrack شده دو فایل دیگر نیز وجود دارد برای عمل کردن صحیح قفل این دو فایل را به همراه فایل InCrack شده به درون فایل image متنقل کنید . اینک برای ذخیره کردن فایل image دکمه ی را کلیک کنید .

از قسمت Save As Type نوع Bin/Cue را نتخاب کنید . و در آخر در قسمت File Name نامی را برای فایل خود انتخاب کرده و بر روی Save کلیک نمایید .

 

نمایی از برنامه ی Ultra Iso

 

نزم افزار Ultra Iso را بسته و به نرم افزار Cd Shield Se باز می گردید . از قسمت گزینه ی را کیلک کرده در قسمت پایین را کیلک کرده و فایلی را که در مرحله ی قبلی ذخیره کردیم را انتخاب می کنیم . سپس برای اعمال قفل دکمه ی را کلیک نمایید . و در صورتی که پیغام ظاهر شد در این صورت نرم افزار Cd Shield Se را بسته و نرم افزار CDRWIN را اجرا نمایید .

بعد از باز شدن نرم افزار CDRWIN گزینه ی Record Disk را انتخاب کنید . با استفاده از گزینه ی به محل ذخیره شدن فایل Image بروید . در بخش Recording Option گزینه ی Underrun Protection را انتخاب کرده و سرعت را روی 8 تنظیم کنید

 

در آخر روی کیلیک نمایید و منتظر ایجاد سی دی بمانید . در پایان شما یک سی دی قفل گذاری شده دارید .

/ 0 نظر / 17 بازدید